Profil spoločnosti

O nás

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je problematika bývania, ako jedna z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože sa týka uspokojovania jednej zo základných životných potrieb.

Hlavnou úlohou našej spoločnosti je každoročne vykonať vyúčtovanie spravovaných bytov a objektov v súlade so zákonom 182/1993 Z.z v znení neskorších predpisov. Výsledok vyúčtovania je buď preplatok, alebo nedoplatok podľa jednotlivých položiek zálohových platieb a skutočných nákladov. Tým, že naša spoločnosť každému domu aj objektu vyúčtuje iba oprávnené náklady, je hospodársky výsledok rovný nule.

 

Identifikačné údaje

Obchodné meno: TATRY – TEPLO, s.r.o.

Sídlo: Starý Smokovec 18045

062 01 Vysoké Tatry

IČO: 36 486 311

IČ DPH: SK2020016812

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

Pobočka: Poprad

Číslo účtu: 6620721615/1111

IBAN: SK1711110000006620721615

BIC/SWIFT: UNCRSKBX

 

Predmet podnikania:

  • výroba a rozvod tepla
  • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  • obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  • montáž a opravy regulačnej techniky
  • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • upratovacie služby

 

Spoločníci:

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec 18 001

062 01 Vysoké Tatry

 

Konatelia:

Ing. Mária Hadnagyová

Ing. Viera Kovaľová

 

Dozorná rada:

PaedDr. Gabriel Jamnický

Ing. Matej Líška

Pavel Schlaffer

Copyright © 2024 TATRY – TEPLO, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
IT riešenia - Created by READYSolutions.sk.